❝αѕpнyxια❞ (obloquy) wrote in firesofpompeii,
❝αѕpнyxια❞
obloquy
firesofpompeii

.oo5

Lunar: Silver Star Harmony
Screenshots: 9

Lunar 2: Eternal Blue Complete
Hiro: 13
Leo: 19
Lucia: 20
Mauri: 17
Ronfar: 19
001
002
003
004
005
006
007
008
009


001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013


001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019


001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020


001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017


001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019


credit isn't required, but it's nice.
comments are appreciated.
Tags: !icons, game: lunar
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments